Закрити завантаження

Коротка довідка

Характеристика ДП "Вижницький ДСЛГ АПК"

ДП «Вижницький ДСЛГ АПК» розташоване в західній частині Чернівецької області. Охоплює частину лісів, що знаходяться по межах населених пунктів та серед сільськогосподарських угідь. Територія підприємства розташована в басейні річок Сірет, Міхідра та річки Черемош, яка протікає по північній межі Вижницького району.

Згідно лісорослинному районуванню територія підприємства віднесена до гірсько-лісової зони  Українських Карпат.

Клімат району розташування підприємства помірно-континентальний, який характеризується елементами гірського та лісостепового і є перехідним від помірно-теплого західноєвропейського до континентального (східноєвропейського).

Це і характеризує склад лісів підприємства.

В фізико-географічному і флористичному відношеннях підприємство розташоване в двох підзонах: нижній (висота над рівнем моря 500-600м.) і середній (350-1100м). Нижній пояс гір є перехідним до передгір’я і відзначається домінуванням букових та ялицевих лісостанів. Ялина зустрічається у вигляді домішку до ялиці та буку і не створює природних корневих лісостанів.

Середня частина гір – поле змішаних буково-ялицево-ялинових лісів.

Частина насаджень знаходиться в рівнинній зоні, де ростуть змішані ліси з переважаючими породами бука, дуба, граба, берези та інших.Створене підприємство у  2000 році  згідно наказу управління АПК Чернівецької обласної державної адміністрації  від 19 липня 2000 року №57 на базі  лісів КСП Вижницького району.

Загальна площа лісового фонду становить 11484га в т. ч. покрита лісом 10548 га із них лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 953 га . Загальний запас насаджень 2057,73 тис. м3, тобто в середньому 234м3 на 1га.

Середньорічний приріст на 1га – 3,9м3.

Розрахункова лісосіка по головному користуванню 19970 м3

Лісництва – 3: Буковинське 3841га, Іспаське 3925га, Карапчівське 3718га. Нижній склад з лісопильним цехом, деревообробка станками, ремонтно-транспортна дільниця.

Підприємство створене з метою:

-організація комплексного ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів на території підприємства;

-охорони, відтворення , та раціонального використання державних лісових угідь, закріпленим за Вижницьким державним спеціалізованим лісогосподарським підприємством агропромислового комплексу;

-додержання встановленого режиму на заповідних територіях, що перебувають у його віданні.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

-проведення заходів по відновленню лісів, підвищенню їх продуктивності; здійснення заходів по заміні малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, заліснення малопродуктивних земель, які не використовуються в сільському господарстві; організація лісонасіневої справи і лісових розсадників;

-збереження та поліпшення стану водоохоронних захисних лісів і насаджень зелених зон навколо міст і промислових центрів; ведення в них лісового господарства у відповідності з цільовим призначенням цих лісів; заліснення водоохоронних лісонасаджень вздовж великих річок їх притоків;

-поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів;

-облік і організація лісових користувань;

-виробництво товарів народного споживання з відходів деревини;

-виробництво та реалізація товарів народного споживання;

-інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності чинним законодавством України.